ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ № 4 от 03.12.2014 на ВКС

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ
№ 4
София, 3 декември 2014 година
Върховният касационен съд на Република България,
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ в съдебно
заседание на двадесет и шести юни две хиляди и четиринадесета година в
състав:
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:
ТАТЯНА КЪНЧЕВА, ВЕРОНИКА ИМОВА, ЕЛЕНА ВЕЛИЧКОВА
ЧЛЕНОВЕ:

               ПЛАМЕН ТОМОВ
               ЛИДИЯ СТОЯНОВА
               ЕВЕЛИНА СТОЯНОВА
               САША РАДАНОВА
               ЮРИЙ КРЪСТЕВ
               КРАСИМИР ХАРАЛАМПИЕВ
               РУЖЕНА КЕРАНОВА
               ЕЛЕНА АВДЕВА
               НИКОЛАЙ ДЪРМОНСКИ
               КАПКА КОСТОВА
               БИЛЯНА ЧОЧЕВА
               ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА
БЛАГА ИВАНОВА
ЖАНИНА НАЧЕВА
СЕВДАЛИН МАВРОВ
ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА
МИНА ТОПУЗОВА
ДАНИЕЛА АТАНАСОВА
БИСЕР ТРОЯНОВ
ГАЛИНА ЗАХАРОВА
КРАСИМИР ШЕКЕРДЖИЕВ
РУМЕН ПЕТРОВ
АНТОАНЕТА ДАНОВА
ЛАДА ПАУНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с участието на секретаря Румяна Виденова сложи на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2014 година, докладвано от съдия БИЛЯНА ЧОЧЕВА

Председателят на Върховния касационен съд на Република България, на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт, е направил искане Общото събрание на наказателната колегия (ОСНК) да постанови
тълкувателно решение (ТР) по повод констатирана противоречива практика на съдилищата във връзка с прилагането на чл. 263, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) в случаите, когато по делата има
приложени веществени доказателствени средства (ВДС), придобити чрез специални разузнавателни средства (СРС).

В искането са формулирани следните въпроси:

1. Наличието на приложени по наказателно дело вещественидоказател ствени средства, получени чрез използване на специални разузнавателни средства, представляват ли допустимо и достатъчно основание за ограничаване на публичността на съдебния процес, налагащо разглеждането му при закрити врати съгласно чл. 263, ал. 1 от
НПК?

1.1. В случаите на необходимост от прилагане на чл. 263, ал.1 от НПК, цялото съдебно производство ли следва да бъде проведено при закрити врати или само отделни процесуални действия, свързани с приоб щаване на информацията, съдържаща се във вещественидоказателствени средства, придобити чрез специални разузнавателни
средства?
1.2. Следва ли определенията на съда, с които се постановява разглеждането на делото при закрити врати при условията на чл. 263, ал. 1 от НПК, да бъдат мотивирани?
1.3. Допустимо ли е, ако първоинстанционното съдебно производство е протекло изцяло или отчасти публично, то въззивното производство по същото дело да протече изцяло при закрити врати?


2. Декласифицирането на делата, по които класифицирането е станало на основание точка 8 от раздел II на Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация (отм., ДВ, бр. 70 от
09.08.2013 г.) извършва ли се ех lege или е необходимо изпълнение на процедурата по чл. 31 от ЗЗКИ за всеки конкретен случай?


3. Подлежат ли на публикуване и каква част от тях съдебните актове по дела, по които са приложени веществени доказателствени средства, получени чрез използване на специални разузнавателни средства?


 

С целия текст на тълкувателното решение можете да се запознаете от тук...

Календар на събитията

Декември 2018
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства