Образец на сигнал до НБКСРС

 

                                                                                                                 ДО

                                                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                                                 на Националното бюро за контрол на

                                                                                                                 специалните разузнавателни средства

                                                                                                                 Гр. София, п.к. 1000,

                                                                                                                 пл. „Света Неделя” № 6

 

 

                                                                                                                 С И Г Н А Л

                                                                                                                 От ...................................................................

                                                                                                                (Три имена и ЕГН на заявителя или неговия пълномощник,

                                                                                                                когато сигналът се подава чрез изрично упълномощено лице)

                                                                                                                Адрес за кореспонденция: .............................

                                                                                                                ............................................................................

                                                                                                                ............................................................................

 

                                                                                                               Телефон за контакт: .....................................

 

  

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 ................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Описание на данните, на които се основава твърдението за незаконосъобразно прилагане на специални разузнавателни средства (СРС). Посочва се какво е искането към Националното бюро за контрол на СРС).

 

Приложение: ....................................................................................................................................................................................................

(Прави се кратко описание на приложените документи. Прилагат се копия от документи във връзка с изложените твърдения за неправомерно прилагане на СРС, ако гражданинът притежава такива. Когато подателят на сигнала направи изрично искане за отделна проверка и на ползваните от него обекти – МПС, помещения, средства за комуникация и други, той предоставя и документи, удостоверяващи тяхната собственост или право на ползване. Представя се и оригинал на изрично пълномощно, когато сигналът е депозиран чрез пълномощник).

 

  Дата: ........................                                                                                        Подпис: ..............................

                                                                                    (Сигналът се подписва лично от гражданина или от неговия пълномощник).

 

Образец на СИГНАЛ до НБКСРС - ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК.

 

Календар на събитията

Януари 2020
П В С Ч П С Н
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства