Образец на сигнал

                                                                                                       ДО

                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

                                                                                                                  на Националното бюро за контрол на

                                                                                                                  специалните разузнавателни средства

                                                                                                                  Гр. София, п.к. 1000,

                                                                                                                  пл. „Света Неделя” №6

 

 

                                                                                                                                       С И Г Н А Л

 

                                                                                                                  От ............................................................................................

                                                                                                                  (Три имена и ЕГН на заявителя или неговия пълномощник,

                                                                                                                   когато сигналът се подава чрез изрично упълномощено лице)

 

 

                                                                                                                   Адрес за кореспонденция: .........................................................

                                                                                                                   .......................................................................................................

                                                                                                                   .......................................................................................................

                                                                                                                   Телефон за контакт: ...................................................................

 

 

 

          УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Описание на данните, на които се основава твърдението за незаконосъобразно прилагане на специални разузнавателни средства (СРС). Посочва се какво е искането към Националното бюро за контрол на СРС).

 

Приложение: .................................................................................................................

(Прави се кратко описание на приложените документи. Прилагат се копия от документи във връзка с изложените твърдения за неправомерно прилагане на СРС, ако гражданинът притежава такива. Когато подателят на сигнала направи изрично искане за отделна проверка и на ползваните от него обекти – МПС, помещения, средства за комуникация и други, той предоставя и документи, удостоверяващи тяхната собственост или право на ползване. Представя се и оригинал на изрично пълномощно, когато сигналът е депозиран чрез пълномощник).

 

 

Дата: ........................                                                                                                 Подпис: ..............................

                                                                                                       (Сигналът се подписва лично от гражданина или от неговия пълномощник).

 

 

Свалете от тук - Образец на сигнал.

Забележка: Съгласно разпоредбите на чл. 34ж от Закона за специалните разузнавателни средства, гражданина ще бъде уведомен единствено когато НБКСРС установи, че спрямо него са прилагани неправомерно специални разузнавателни средства.

 

 

Календар на събитията

Ноември 2020
П В С Ч П С Н
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства