За подпомагане на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи в борбата с епидемията от COVID-19, членовете и служителите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства дариха четири специализирани болнични легла. Стойността на направеното дарение възлиза на сумата от 10 560 лв.

 

 
 
 
Снимка 

 

На 12 и 13 декември 2019 г. в гр. Хага, Кралство Нидерландия, председателя и заместник-председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства г-н Пламен Колев и г-н Илко Желязков, взеха участие във втората Европейска конференция по разузнавателен надзор, организиран от Нидерландския надзорен комитет за контрол на разузнаването и службите за сигурност.

Целта на конференцията е събирането на специализираните органи от държавите-членки на Европейския съюз, за обмен на знания и опит.

  

Снимка

 

Г-н Пламен Колев запозна участниците с функциите, правомощията съгласно Закона за специалните разузнавателни средства и добрите практики в дейността на Националното бюро. По време на конференцията се обсъдиха следните теми:

- надзор над разузнавателните служби;

- сътруднически взаимоотношения между разузнавателните и партньорските служби;

- законност и качество на обмен на информация;

- усложнения при работата по жалби и сигнали;

- засилване контрола по отношение на международното разузнавателно сътрудничество;

- ефективно сътрудничество между надзорните органи.

 

 


 

 

Снимка

  

На 27.11.2019 г. Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) проведе работна среща с органите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС). На срещата присъстваха представители на съда и прокуратурата, службите за сигурност, обществен ред и прилагащите структури, както и експертен екип от Народното събрание и секретаря на Съвета по сигурността при Министерския съвет. Работната среща беше открита от председателя на Националното бюро – г-н Пламен Колев.

Във формата бяха обсъдени проблеми, които са идентифицирани от НБКСРС в органите при прилагане на ЗСРС и Наказателно-процесуален кодекс (НПК).

  

Снимка

 

Целта на срещата беше да осигури възможност на представителите на органите по чл. 13, 15 и 20 от ЗСРС, да споделят проблеми и добри практики, да обменят мнения, които да подпомогнат повишаване ефективността от прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) и защита конституционните права и свободи на гражданите.

На работната среща бяха обсъждани следните теми:

- Искания за използване на СРС. Установени проблеми, различни практики и пропуски при изготвяне на искане за СРС.

- Разрешаване използването на СРС.

- Прилагане на СРС. Съхраняване и унищожаване на информацията придобита по реда ЗСРС. Образуване и съхраняване на ЧНД по процедури свързани със СРС.

- Доклад по чл. 29, ал. 7 от ЗСРС. Водене и попълване на регистрите за СРС.

- Предложения за промени в ЗСРС и НПК.

 Целта на НБКСРС бе да се обхванат всички процедури регламентирани в закона. Експертите от Националното бюро, представиха доклади, които отразяваха констатираните пропуски и проблеми във всеки един етап от процеса.

 

 

Снимка

 

В хода на дискусиите бяха предложени решения и добри практики. Направените предложения ще бъдат систематизирани и публикувани на сайта на НБКСРС и изпратени на участниците.

С цел продължаване на работния диалог и възможност за участие в него на всички компетентни органи по ЗСРС, НБКСРС възнамерява да организира срещи през 2020 г. с представители на прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и др. 

Планират се работни срещи и с представители на правозащитни организации, научната общност и др. имащи отношение към защитата на конституционните права на гражданите.

Организирането на тези срещи е част от приоритетите, които НБКСРС си е поставило в рамките на този мандат, а именно:

- Активно наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията получена при използването на СРС чрез промяна на формата и честотата на извършените проверки на структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.

  - Активна работа по сигнали получавани от граждани и неправителствени организации, с оглед на това, че подаването на сигнали за нередности е съществен източник на информация с цел установяване на неправомерно прилагане на СРС.

 - Подобряване на комуникацията и съвместната работа с неправителствени организации с цел формулиране и анализиране на констатирани пропуски, нарушения и несъответствия при използване на СРС и търсене на решения, които да водят до повишаване защитата на конституционните права на гражданите.

 - Изучаване и анализиране на международен опит, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на националното законодателство и процедури свързана с прилагане на СРС.

- Въвеждане на електронен регистър в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС.

Календар на събитията

Май 2020
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства