Новини

 

 

Снимка

 

          На 05.07.2019 г. на заседание на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет (ВСС) се проведе среща между Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС), представлявано от неговия председател г-н Пламен Колев и г-н Огнян Стоичков – негов член, и Гражданския съвет към ВСС.

          Тема на срещата беше обсъждането на Доклада на НБКСРС за дейността му през 2018 г.

      При представянето на Доклада беше изразено становището, че една от целите на Бюрото е да подобри взаимодействието с неправителствените организации във връзка с използването, разрешаването и прилагането на специални разузнавателни средства (СРС) по отношение на гражданите. Обсъдени бяха проблемни области и предложения за промяна в нормативната база, с цел подпомагане и подобряване работата на правоохранителните и правораздавателните органи със специалните разузнавателни средства. Обсъдена беше необходимостта от въвеждането на единен електронен регистър за СРС в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 от ЗСРС, необходимостта от законодателни промени в ЗСРС и в НПК за ясно и точно уеднаквяване на разпоредбите, касаещи сроковете за унищожаване на информацията, получена от използваните СРС, и тази, получена, но неизползвана за изготвянето на веществени доказателствени средства.

        Членовете на Гражданския съвет към ВСС констатираха, че в следствие контролната дейност на НБКСРС в организацията и работата на съдилищата съществува подобрение при разрешаването и използването на СРС.

        Заседанието приключи с взаимни обещания за нови срещи и прозрачност на работата на НБКСРС като защитник на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразно прилагане на СРС.


          На 06 юни 2019 г. на закрито заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения бяха обсъдени и гласувани Докладите на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) за извършената дейност през 2017 г. и 2018 г.

          Докладите бяха представени от председателят на НБКСРС г-н Пламен Колев, зам.-председателят на НБКСРС г-н Илко Желязков и членовете – г-н Огнян Атанасов, г-н Огнян Стоичков и г-н Илия Ганев.

          В докладите се съдържат обобщени данни относно разрешаването, прилагането и използването на специални разузнавателни средства (СРС) и съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях.

          Постигнатите резултати и набелязаните действия във връзка с констатациите в Докладите поставят и основните стратегически цели на НБКСРС за периода 2019-2024 г. Специално внимание се отделя на стремежа към покриване на международните и европейски стандарти по отношение на процедурите при прилагане на СРС с цел регулиране на предпазни механизми срещу произволни действия на държавните структури спрямо граждани и техни права и свободи. Продължаване на активното наблюдение на процедурите по искане, разрешаване и прилагане на СРС и организацията по съхраняването и унищожаването на информацията получена при използването им чрез промяна на формата и честотата на извършените проверки на структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС. НБКСРС ще продължи активно да работи по сигнали, получавани от граждани и неправителствени организации.

          Важен приоритет остава въвеждането на електронен регистър в структурите по чл. 13, чл. 15 и чл. 20 ЗСРС, както и международен обмен на информация, законодателни решения и добри практики в други държави, свързани със защита правата на гражданите с цел усъвършенстване на националната дейност, свързана с разрешаването,прилагането, съхраняването и унищожаването на информацията, получена при използването на СРС.

Календар на събитията

Август 2019
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Flag Counter

2014 © Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства